Dotacje

Oferujemy szeroki katalog usług dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych. Naszymi Klientami są podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze.

Głównym celem naszej działalności w obszarze dotacji jest wspieranie transferu technologii z sektora nauki do biznesu. Stwarzamy płaszczyznę do komercjalizacji nawet najbardziej innowacyjnych badań czy patentów.

Proces ten realizujemy poprzez:

  • Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz doboru odpowiedniego programu;
  • Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej;
  • Zarządzanie projektem w trakcie jego realizacji ( w tym także rozliczanie).

  

Konkursy dla przedsiębiorców w 2015-2016r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
                                Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PO IR. (nabór - 01.03.2016r. - 29.04.2016r.)
                                Poddziałanie 2.3.1 - Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
                                Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje dla MSP 

                                Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
                                Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
 
                               Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

                                Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Polska Wschodnia
                                Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
 
                               Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
                                Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
                                Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
                               Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (plany rozwoju)
                               Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (działania szkoleniowo doradcze)

Regionalne Programy Operacyjne

         województwo dolnośląskie
województwo kujawsko-pomorskie
województwo lubelskie
województwo lubuskie
województwo łódzkie

Poddziałanie I.2.2 – Projekty B+R przedsiębiorstw (nabór – 15.02.2016r. - 25.02.2016r.)

Poddziałanie II.3.1 – Innowacje dla MŚP (nabór – 22.02.2016r. – 03.03.2016r.)

Poddziałanie III.1.2 – Niskoemisyjny transport miejski (nabór – IV kwartał 2015r.)

Poddziałanie IV.1.2 - Odnawialne żródła energii ( nabór - 26.08.2016r.- 02.09.2016r.)

Poddziałenie IV.3.2 - Ochrona powietrza ( nabór -  16.09.2016r. - 30.09.2016r.)

Działanie V.4.1 – Ochrona przyrody (nabór – 22.01.2016r. - 29.01.2016r.)

Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (nabór – IV kwartał 2016r.)

Poddziałanie VII.1.2 – Technologie informacyjno-komunikacyjne (nabór – I kwartał 2016r.)

Podziałanie VIII.3.1 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych (nabór od 16.11.2015r. do 27.11.2015r.)

Podziałanie IX.1.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (nabór – 14.09.2015r. – 05.10.2015r.)
Działanie X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 – (nabór – 4.12.2015r. do 14.12.2015r.)

Poddziałanie X.3.3 – Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktycznew kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy (nabór – I/II oraz II/III 2016r.)

Działanie XI.1.1 - Edukacja przedszkolna ( nabór od 07.04.2016r. do 18.04.2016r.)

Działanie XI.3 – Kształcenie zawodowe (nabór – od 04.12.2015r. do 14.12.2015r.)

województwo małopolskie
województwo mazowieckie

                          Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych
województwo opolskie

województwo podkarpackie

                     Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości (nabór od 23.11.2015r. do 04.12.2015r.)

województwo podlaskie
województwo pomorskie
województwo śląskie
województwo świętokrzyskie
województwo warmińsko-mazurskie
województwo wielkopolskie
                     Poddziałanie 4.4.2 - Wydarzenia kulturalne (nabór - 22.09.2015 r. –09.10.2015 r.)
                     Działanie 6.2 – Aktywizacja zawodowa (nabór - III kwartał 2015r.)

województwo zachodniopomorskie

 

 

Dotacje i szkolenia

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą - skontaktuj się z nami.

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię przedmiotu, znajdziemy go dla Ciebie - wypełnij formularz kontaktowy.